20. september 2023

Første GULD LEAF certifikat på ISIM

LEAF

Stort til lykke til Substrat og SterilCentralen (SSC) på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, som er de første på instituttet og i Top 3 på Københavns Universitet, der netop har opnået GULD i certificeringsordningen LEAF og dermed bidrager på fornemmeste vis til at reducere vores CO2 fodaftryk.

Skærm med GULD LEAF

Vores klimaftryk skal reduceres

Laboratorier spiller en central rolle i forskning og uddannelse indenfor blandt andet medicin, biologi og kemi, og er uundværlige for en akademisk institution som Københavns Universitet.

Men de bidrager også til at markant klimaaftryk på grund af det store forbrug af strøm, vand, reagenser og materialer samt den store mængde affald, som laboratoriearbejde medfører.

Den internationale certificeringsordning LEAF er et værktøj til at reducere klimaaftrykket af laboratorier uden, at det går ud over kvaliteten af forskning og uddannelse. Både SUND og SCIENCE bruger værktøjet for at understøtte arbejdet med at reducere KU’s klimaaftryk med 50% frem til 2030 sammenlignet med 2018. KU's laboratorier spiller en vigtig rolle i at nå dette mål, da laboratorier udgør mere end 25% af det samlede klimaaftryk.

ISIM’s første guldhold

Substrat og SterilCentralen (SSC) holder til i kælderen i Mærsk Tårnet og udfører blandt andet glasvask og sterilisering af utensilier, bortskaffelse af GMO 2 affald, og fremstiller medier og substrater til både undervisning og forskning på ISIM og på hele Panum.

Da den mangeårige og erfarne sektionsleder af SSC, Ditlev Jan-Finn Ditlevsen hørte om LEAF-programmet på SUND, var han ikke i tvivl om, at det var noget, Substrat og SterilCentralen (SSC) gerne ville bidrage til i det daglige arbejde. Både fra ISIM’s ledelse og medarbejderne i SSC var der fuld opbakning til at kaste sig over den grønne omstilling.

LEAF kriterierne blev gennemgået et efter et og små ting blev ændret lidt efter lidt. Bronze blev til Sølv og efter godt 8 måneder med fokus på bæredygtighed, er Guld certificeringen i hus.

Arbejdet med LEAF certificeringerne

Nu fortsætter arbejdet, og alle SSC-medarbejdere er i løbet af certificeringsprocessen blevet meget mere opmærksomme på og reflekterende over, hvor og hvordan man yderligere kan optimere arbejdsgangene for at mindske klimaaftrykket.

”Det skal ikke være besværligt. Vi ændrer små ting ad gangen,” fortæller Ditlev om processen. 

Der har været og er fortsat en livlig diskussion over frokostbordet, men alle i afdelingen har overraskende hurtigt taget alle de nye initiativer til sig, selv om det i starten var lidt irriterende, lyder det.

Affaldssorteringen er grundig, og de har udfaset en masse plastik. For eksempel er hundredevis af plasticposer, som blev sat ned over et medie, nu erstattet af et låg, som genanvendes.

Og særligt Ditlev bruger sågar gamle spillekort, han køber brugt, til afvejning i stedet for de små, sorte vejebåd i plast.


SSC vil også gerne slå et slag for Freeshoppen på SUND, hvor afdelingen er en flittig gæst. I parkeringskælderen under Panum ligger en lille byttecentral, hvor man blandt andet kan donere og adoptere fungerende udstyr, metal-utensiler, glasvarer, plastikvarer, og IT tilbehør (mus, keyboard, kabler).
Læs mere her:

Bare gør det

”Det er en positiv og god oplevelse at gennemgå LEAF certificeringen,” synes Ditlev. ”Både vores nærmeste kollegaer og alle dem vi betjener her på Panum,  er meget åbne og nysgerrige.”

Der er selvfølgelig en del arbejde i at leve op til alle 48 LEAF kriterier frem mod GULD certifikatet. Der er blevet hentet meget inspiration fra alle de baggrundsartikler, der ligger på LEAF-portalen, og der er en løbende dialog med SUNDs LEAF-konsulenter.

”Når vi for eksempel har en audit med LEAF-folkene, bruger vi deres spørgsmål som refleksion til at optimere vores processer,” fortæller Ditlev.

Derudover giver Mærsk Tårnets moderne infrastruktur et godt udgangspunkt i det hele taget, og tæt dialog og samarbejde med Campus Service er også essentiel, fortæller de i Substrat og SterilCentralen.

”Det skal gøres enkelt, og så skal man bare gøre det,” mener Ditlev Ditlevsen, som oplever en øget bevidsthed fra alle medarbejdere for bæredygtighed og grøn omstilling. Og LEAF programmet er en oplagt mulighed for at introducere mere bæredygtige arbejdsgange i hverdagen.

Kontakt:

Ditlev Ditlevsen og hans medarbejdere deler gerne erfaringer om LEAF med alle interesserede.

Du kan finde al information om LEAF på SUND her

Eller kontakte LEAF konsulenterne her

Læs mere om SSC

Emner