Ledelsen

Carsten Geisler

Carsten Geisler
Institutleder

Forskningsprofil

Mogens Holst Nissen

Mogens Holst Nissen
Viceinstitutleder

Forskningsprofil

Thor Grundtvig Theander

Thor Grundtvig Theander
Viceinstitutleder

Forskningsprofil

Nils Erik Samdal

Nils Erik Samdal
Institutadministrator


Universitets- og fakultetsledelse