18. januar 2022

Danske medicinstuderende på klinisk ophold i Tanzania

Uddannelse

Siden 2018 har danske medicinstuderende fra Københavns Universitet haft mulighed for at tage til Tanzania på klinisk ophold, takket være mange års frugtbart samarbejde mellem KU og partnere i Tanzania.

Udsigt i Tanzania

I efteråret 2021, da corona havde løsnet jerngrebet en smule, blev det muligt for Birgitte Gantriis at besøge Bombo Regionshospital i Tanga, Tanzania. Birgitte koordinerer sommerkurset 'International Sundhed' under Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet. Sommerkurset er en forudsætning for, at medicinstuderende fra KU kan tage deres kliniske ophold i Tanzania.

På hospitalet i Tanga mødte Birgitte seks danske medicinstuderende, som var i den sidste fase af deres otte uger lange ophold som et led i afslutningen af deres uddannelse.

”Det var en utrolig positiv oplevelse at møde Denise, Ida, Marveh, Rikke, Cecilie og Krestine under deres kliniske ophold i Tanzania,” fortæller Birgitte Gantriis begejstret. ”De seks færdedes hjemmevant rundt på det godt 300-seng store hospital, og det skortede ikke på oplevede patientforløb, der ikke tåler sammenligning med det, man oplever på en almindelig vagt på en dansk hospitalsenhed.”

Birgitte er selv uddannet sygeplejerske og har tidligere været udsendt for Dansk Røde Kors og Dansk Afghanistan Komité. Hun er i dag ansat som uddannelseskoordinator på Afdelingen for Global Sundhed ved Institut for Folkesundhedsvidenskab.

De danske studerende får et andet perspektiv på arbejde i DK, når de er i Tanzania. Her går Helene, Eline og Rikke rundt i Korogwe sammen med Frank Mnango, som har været ansat gennem danske projekter siden 2002 i 'Joint Malaria Programme' (se boks herunder).

International komponent i medicinuddannelsen

Sommerkurset i International Sundhed har eksisteret siden 1964. Dengang hed det ’Summerschool in Tropical Medicine and Hygiene’. Det blev initieret af progressive folk, heriblandt Professor i Socialmedicin Erik Holst, som fandt, at medicinuddannelsen manglede en international komponent. Men der skulle gå mere end 50 år, før det lykkedes Professor Thor G. Theander fra Center for Medicinsk Parasitologi (CMP), ISIM, at tilbyde medicinstuderende på KU, at de som en del af deres uddannelse kunne tilvælge træning i at arbejde i udviklingslande.

Sommerkurset, der i samtlige år har henvendt sig til sundhedsuddannede (læger, medicinstuderende, jordemødre, sygeplejersker), indgår nu som en del af valgfaget 'Internationalt Perspektiv' på kandidatdelen i medicin.

Og der er rift om de årlige 40 pladser. Efter Birgitte Gantriis er kommet hjem fra efterårets besøg har Helene, Eline, Rikke, Anna, Tine, Emma, Line og William netop afløst det hold, Birgitte havde fornøjelsen af at møde.

”På sommerkurset forsøger vi at forberede de studerende så godt som muligt på deres ophold i Tanzania,” fortæller Birgitte og fortsætter: ”Hospitalet i Tanga er på rigtig mange måder et af de mere velfungerende, men de studerende møder også den barske virkelighed i et mellem- eller lavindkomstland med få ressourcer, tropiske sygdomme og stadier af sygdomme, de kun har læst om. Heldigvis arbejder de under supervision, hvor ideer også udveksles. Det er meget udviklende for alle parter.”

Nanna træner de studerende i håndteringen af en fødsel på en dukke på CAMES

Hvorfor klinisk ophold i Tanzania?

Og hvorfor ligger det kliniske ophold så netop i Tanzania? Det gør det, fordi landet er et Danida prioritets land, det vil sige et land man fra dansk side har valgt at styrke. Forskere fra Københavns Universitet har i mange år været involveret i forskningsprojekter og kapacitetsopbygning i Tanzania, herunder den omfattende malariaforskning på Center for Medicinsk ParasitologiISIM (se også CMP-faktaboks herunder), samt forskning i metaboliske sygdomme hos masaibefolkninger og mødres sundhed.

KU-studerende assisterer ved bl.a. kejsersnit på hospitalet i Tanzania

Der uddannes utallige ph.d.’ere i samarbejde med forskere fra bl.a. Institut for Immunologi og Mikrobiologi og Institut for Folkesundhedsvidenskab. ’Master in Global Health' har siden uddannelsens start i 2013 i samarbejde med KCMC Kilimanjaro Christian Medical Centre (kcmc.ac.tz) haft en fem ugers undervisningskomponent i Moshi, Tanzania, hvor de studerende følger et undervisningsprogram og udarbejder en portfolio.

Med andre ord: forskning, uddannelse og undervisning finder sted i et tæt og langvarigt samarbejde mellem Københavns Universitet og partnere i Tanzania til gavn for alle involverede partnere, samt   lokalsamfundene, hvilket giver et globalt perspektiv på sundhed og sygdomme. 

Center for Medicinsk Parasitologi (CMP)

Center for Medicinsk Parasitologi (CMP) er oprettet af Københavns Universitet (KU), Rigshospitalet og Statens Serum Institut for at styrke malariaforskningen i Danmark.

Centret har til huse på 11. sal i Mærsk Tårnet og hører administrativt under Institut for Immunologi og Mikrobiologi (ISIM) på KU. Der er i øjeblikket cirka 100 medarbejdere tilknyttet centret.

Forskningssamarbejdet i Tanzania, der startede i begyndelsen af 1990’erne, er formaliseret i ”Joint Malaria Programme”, der er et partnerskab mellem National Institute for Medical Research (Tanzania), Kilimanjaro Christian Medical Centre, Københavns Universitet og London School of Hygiene and Tropical Medicine. Gennem dette partnerskab er der blevet opbygget en betydelig forskningsinfrastruktur i det nordøstlige Tanzania, som blandt andet omfatter forskningsstationer og -laboratorier ved hospitalerne i Korogwe og Tanga.

Det er dette samarbejde, der har muliggjort, at KU årligt kan sende 40 studerende på klinisk ophold i Korogwe og Tanga. Lektor Christian Wang fra ISIM, er ansvarlig for det kliniske ophold.

Af Birgitte Gantriis

Redaktør Charlotte Malassé