Substrat & SterilCentralen – University of Copenhagen

SSC

SSC er organisatorisk placeret under Institut for Immunologi og Mikrobiologi.

SSC fremstiller en lang række laboratorieforbrugsgods til forskningslaboratorier og til øvelseskurser for studerende.

SSC bortafskaffer desuden GMO affald og biologiske agenser efter gældende bekendtgørelser eller regler for Panum Instituttet.

SSC råder over 4 autoklaver, 4 laboratorieopvaskemaskiner og en lang række moderne produktionsudstyr.

SSC hjælper gerne forskningsgrupper med fremstilling af medier i større volumen.

SSC dækker sine udgifter ind ved brugerbetaling.